NAJAVA: 5th Congress of Neurosurgical Society the Southeast – NEUROSURGERY NURSING SYMPOSIUM


Udruga Neurokirurga Jugoistočne Europe (Southeast Europe Neurosurgical Society – SeENS) održava 5. kongres neurokirurga jugoistočne Europe u Opatiji od 21. – 24. rujna 2022. godine.

Tema kongresa: “Creating the Future of Neurosurgery”

U sklopu kongresa, Udruga Neurokirurga Jugoistočne Europe organizira Neurokirurški simpozij za medicinske sestre i tehničare jugoistočne Europe.

Tema simpozija: „Neurosurgery nursing: Current trends and future perspectives“

Nadamo se da će ovaj Simpozij biti mjesto razmjene iskustava, aktivnog sudjelovanja i edukacije te obnove starih i stjecanja novih poznanstava.

Ovim Simpozij ima cilj ojačati i unaprijediti te istaknuti neurokirurško sestrinstvo u jugoistočnoj Europi.

Pozivam Vas da se pridružite Simpoziju kako bi kroz zajedničko sudjelovanje pridonijeli rastu i razvoju neurokirurškog sestrinstva.

O prijavama i za više informacija posjetite: http://www.seens.eu/userfiles/file/5th-SeENS-ann.pdf

Aktivno sudjelujte PowerPoint prezentacijom ili posterom.

Naslov teme na hrvatskom i engleskom jeziku možete poslati do 1. rujna 2022. godine, a sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku do 5.rujna 2022. godine na e-mail: vesnasvircevic@gmail.com.