Udruga medicinskih sestara i tehničara neurokirurgije Hrvatske od 2015. godine djeluje unutar Udruge neurokirurga jugoistočne Europe (Southeast Europe Neurosurgical Society – SeENS) s ciljem organizacije međunarodnog trajnog usavršavanja medicinskih sestara i tehničara iz područja neurokirurgije.

Od 2016. godine članica je Sekcije neurokirurških medicinskih sestara i tehničara unutar SeEns-a, koja je osnovana iste godine, a članovi su neurokirurške medicinske sestre i tehničari iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Rumunjske.