Cilj rada udruge je trajno i stručno usavršavanje te izmjene znanja i iskustva medicinskih sestara i tehničara koji pružaju zdravstvenu skrb iz područja neurokirurgije.


DJELATNOSTI

  • aktivna suradnja s drugim stručnim udrugama koje okupljaju medicinske sestre i tehničare u Republici Hrvatskoj
  • sudjelovanje u organizaciji kongresa, simpozija, tečajeva trajne edukacije i javnozdravstvenih akcija
  • poticanje stručnih i znanstvenih radova medicinskih sestara i tehničara iz djelokruga sestrinstva i zdravstvene njege neurokirurških bolesnika
  • provedba edukacije svojih članova i ostalih zainteresiranih grupacija
  • promicanje provođenja zdravstvene njege po standardima te razvoj zdravstvene njege neurokirurških bolesnka sukladno rastu znanja na području neuroznanosti