Udruga medicinskih sestara i tehničara neurokirurgije Hrvatske osnovana je 6. listipada 2010. u Zagrebu.

Udruga je osnovana u svrhu udruženja medicinskih sestara i tehničara neurokirurgije s ciljem trajnog i stručnog usavršavanja, razmjene vještina, iskustva i znanja te razvoja sestrinske profesie.